O BioRES projektu

Kroz BioRES projekt uvodi se inovativni koncept logističko-trgovinskih centara za biomasu (BLTC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj koji se zasniva na međunarodnoj saradnji sa tehnološkim liderima iz Evrope. BLTC-i, kao regionalni centri doprineće povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima.

Prezentacija o projektu BioRES


VOB banner