Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса

Тези центрове са местни инициативи или регионални структури с оптимизирана организация на търговията и логистиката, където дървесни енергийни продукти (или топлина от тях) се предлагат със стандартизирано качество, повишаващи местната консумация.

Този иновативен бизнес модел конкурентно ще оперира като медиатор, организиращ и подпомагащ местната търговия с дървесни енергийни продукти и ще изгражда стабилни връзки между производители, снабдители и консуматори.

В Словения, Австрия, Германия и Финландия, ЦЛТБ с различни бизнес модели и размери оперират успешно. Целта на проекта е да се създадат 6-8 такива центрове в поне 2 от трите балкански държави, участващи в проекта (България, Сърбия и Хърватско).

Презентация на основните факти по проекта

Пример от Австрия

Пример от Финландия