Разпространение на резултатите и общоевропейска комуникация


Партньорите по проекта ще промоцират иновативните концепции за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса на местно, национално и международно ниво.

BioRES in Press & Media

Links to organisations and projects related to biomass & bioenergy

По проекта ще бъде създаден Наръчник, който да представи уроците, научени по време на разработката на идеята за ЦЛТБ и практически съвети за реализацията им.
Крайните резултати от проекта ще бъдат представени на конференция в Брюксел в средата на 2017.

За новини и коментари по проекта, можете да ни последвате в Twitter!