Logističko-trgovinski centri za biomasu

Logistički i trgovinski centri za biomasu (BLTC) su lokalni ili regionalni centrali sa optimizovanom organizacijom logistike i trgovine gde se prodaju različiti proizvodi na bazi drvne biomase (ili energija) standardizovanog kvaliteta sa fokusom na domaće tržište.

To je inovativan poslovni model koji funkcioniše kao posrednik u organizaciji lokalnih lanaca stvaranja vrednosti između dobavljača biomase i kupca različite veličine od domaćinstava do elektrana ili toplana na drvnu biomasu.

U Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Finskoj BLTC-i imaju različite oblike sa sopstvenom proizvodnjom, skladištima, logističkim operacijama, a svi oni funkcionišu konkurentno na tržištu. BioRES ima za cilj uspostavljanje 6 – 8 novih BLTC-a u najmanje dve od tri zemlje u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj, u vreme trajanja projekta.

Prezentacija osnovnih činjenica o BioRES projektu

Primeri dobre prakse BLTC-a u Austriji

Primeri dobre prakse BLTC-a u Finskoj