Пазарна информация

National market information on woody bioenergy products


Средни цени на основните продукти от дървесна биомаса за местните пазари в България, Сърбия и Хърватско, събрани преди отоплителния сезон (през Септември) на годишна основа.

Преглед на Европейските (CEN) и Международните (ISO) стандарти за качество на твърда биомаса
Европейските стандарти се фокусират върху не-индустриалните приложения, докато международните включват промишлените приложения на твърдата биомаса.

препратка
Информация е съставена от партньорите по проекта: REGEA за Хърватия, Serbio за Сърбия и BGBIOM за България.

основни характеристики
В 3-те страни, основните дървесни енергийни продукти имат следните основни общи спецификации:
 
дърва за огрев
дължини от 25, 33, 50 и 100 cm и влажност 20% до 50%
дървесен чипс
категории P16, P31.5, P45, P63, P100 и влажност от 20%, 30%, 40% или 55%
пелети
влажност максимум 10% и различни опаковки (цени за тон или цени за пакети от 15 или 20 кг)
екобрикети
влажност максимум 10% и различни разфасовки (цени за тон или за опаковки от 15 или 20 кг)
 


Таблиците за страните, показани по-долу, представят ценовия диапазон на основните дървесни енергийни продукти за крайните потребители в Сърбия, Хърватско и България в сравнение със съответните цени на изкопаеми горива, които биха могла да заместят. Съпоставката е показана за едно и също енергийно съдържание – база е енергийното съдържание на един тон от съответния дървесен енергиен продукт.

Диапазона на енергийното съдържание за дървесните енергийни продукти отразява
(1) вариацията в вида дървесина за суровина
(2) съдържание на кора и
(3) влажност.

Енергийното съдържание за природния газ е преобразувано от MWh/m³ в Mwh/t за по-лесно сравнение. Вариацията е следствие от различното енергийно съдържание при различни начини на изгаряне (домашно или индустриално). Вариацията в енергийното съдържание на дизел за отопление отразява различното качество и наличието на леки и тежки фракции в различно съотношение.

Качеството на дървесните енергийно продукти оказва съществено влияние върху конкурентоспособността им като заместители на изкопаеми горива със същото енергийно съдържание.

Търговията с дървени въглища е съществена за Сърбия. Заради кризата в Сърбия няма разлики в цените за сертифицирани и несертифицирани пелети.

нов Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в Хърватия 2016/2017

нов Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в Сърбия 2016/2017

нов Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в България 2016/2017

Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в Хърватия 2015/2016

Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в Сърбия 2015/2016

Преглед на цените на дървесни биоенергийни продукти в България 2015/2016