Informacije o tržištu

Tržišne informacije o drvnim biogorivima za svaku državu


Prosječne cijene glavnih drvnih energetskih proizvoda prikupljaju se jednom godišnje prije sezone grijanja u rujnu za lokalna tržišta u Bugarskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Pregled Europskih standarda (CEN) i međunarodnih standarda (ISO) kvalitete za kruta biogoriva
Europski standardi su usredotočeni na neindustrijsku potrošnju dok međunarodni standardi uključuju i industrijsku potrošnju krutih biogoriva.

Izvori:
Informacije su prikupili projektni partneri: REGEA za Hrvatsku, Serbio za Srbiju i BGBIOM za Bugarsku.

Osnovna specifikacije
U sve tri države glavni drvni energenti imaju sljedeće zajedničke osnovne karakteristike:
 
Ogrjevno drvo
Dužina od 25, 33, 50 i 100 cm i sadržaj vlage od 20% ili 50%
Sječka
Klase P16, P31.5, P45, P63, P100 i sadržaj vlage od 20%, 30%, 40% ili 55%
Pelet
Sadržaj vlage od maksimalno 10% i različita pakovanja (cena po toni za pelet u rasutom stanju ili za pakovanja od 15 i 20kg).U sve tri države ENplus certificirani drveni peleti proizvode se za izvoz a u pregledu po državama je prikazana razlika u cijeni za certificirane i necertificirane pelete.
Briket
Sadržaj vlage od maksimalno 10% i različita pakiranja (cijena po toni za briket u rasutom stanju ili za pakiranja od 15 i 20kg)
 


Podaci za svaku državu prikazani su u tablicama niže u kojima su iskazani ukupni rasponi cijena glavnih drvnih bio energenata za krajnje korisnike u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj u usporedbi sa cijenama za većinu relevantnih fosilnih goriva koja se zamjenjuju biomasom, svedeno na ekvivalent tone biomase.

Raspon MWh za ogrjevno drvo, sječku i ugljen odražava varijacije ovisno o vrsti drveta
(1) vrsti drveta
(2) udjelu kore od drveta I
(3) udjelu vlage.

Energetska vrijednost prirodnog plina preračunata je iz MWh/ m³ u MWh/t radi izravne usporedbe sa prosječnom energetskom vrijednosti biomase koja se iskazuje u jedinici MWh/t. Varijacija koja se pojavljuje za energetsku vrijednost prirodnog plina (12.7-14.1 MWh/t) odražava iskorištavanje donje ili gornje ogrjevne vrijednosti ovisno o kojem sustavu se radi – mali kondenzacijski kotlovi ili veliki industrijski kotlovi. Varijacija koja se pojavljuje za lož ulje odražava razne vrste ulja od lakog lož ulja do teškog lož ulja.

Kvaliteta drvnih goriva ima značajan utjecaj na konkurentnost prema fosilnim gorivima, pod pretpostavkom iste energetske vrijednosti.

Prodaja ugljena je važna za Srbiju, a radi trenutne krize na tržištu ne postoji razlika u cijeni između certificiranih i necertificiranih peleta.

NOVO Pregled cijena drvenih proizvoda u Hrvatskoj 2016/2017

NOVO Pregled cijena drvenih proizvoda u Srbiji 2016/2017

NOVO Pregled cijena drvenih proizvoda u Bugarskoj 2016/2017

Pregled cijena drvenih proizvoda u Hrvatskoj 2015/2016

Pregled cijena drvenih proizvoda u Srbiji 2015/2016

Pregled cijena drvenih proizvoda u Bugarskoj 2015/2016