Informacije o tržištu

Tržišne informacije o drvnim biogorivima za svaku državu


Prosečne cene glavnih drvnih energetskih proizvoda prikupljaju se jednom godišnje pre sezone grenja u septembru za lokalna tržišta u Bugarskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Pregled Evropskih standarda (CEN) i međunarodnih standarda (ISO) kvaliteta za čvrsta goriva
Evropski standardi se fokusiraju na ne-industrijsko korišćenje dok međunarodni standardi uključuju i industrijsko korišćenje čvrstih goriva.

Izvori
Informacije sastavljene od strane projektnih partnera: REGEA za Hrvatsku, SERBIO za Srbiju i BGBIOM za Bugarsku.


Osnovne specifikacije
U 3 zemlje glavni drvni proizvodi za energiju, imaju sledeće osnovne zajedničke karakteristike.
 
Ogrevno drvo
Dužina od 25, 33, 50 i 100 cm i sadržaj vlage od 20% ili 50%
Drvena sečka
Klase P16, P31.5, P45, P63, P100 i sadržaj vlage od 20%, 30%, 40% ili 55%
Drveni pelet
Sadržaj vlage od maksimalno 10% i različita pakovanja (cena po toni za pelet u rasutom stanju ili za pakovanja od 15 i 20kg).
Drveni briket
Sadržaj vlage od maksimalno 10% i različita pakovanja (cena po toni za briket u rasutom stanju ili za pakovanja od 15 i 20kg). U sve tri zemlje Enplus sertifikovan drvni pelet se proizvodi za izvoz, na domaćem tržištu razlike u ceni sertifikovanog i nesertifikovanog peleta nisu značajne.
Ćumur
Drveni ugalj, pakovanje 3-20
 


Tabele po drtžavama ispod pokazuju ukupni okvir cene glavnih proizvoda na bazi drvne biomase za krajnje korisnike u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj u poređenju sa cenama najznačajnijih fosilnih goriva ukoliko se ona zamene u relaciji sa istim energetskim sastavaom 1 tone proizvoda na bazi biomase.

Raspon MWh ogrevnog drveta, drvne sečke i ćumura predstavlja varijaciju u zavisnoti od
(1) vrste drveta
(2) učešća kore i
(3) sadržaja vode.

Energetska vrednost prirodnog gasa konvertovana je sa MWh/m³ to MWh/t za direktno poređenje sa prosečnim energentskim sadržajem biomase u MWh/t. Varijacija u energentskoj vrednosti prirodnog gasa (12.7-14.1 MWh/t) ogleda se u korišćenju donje i gornje toplotne moći u zavisnoti da li se sagorevanje vrši u malim ili velikim uređajima za sagorevanje. Varijacije za tečna goriva zavise od tipa derivata nafte koja se koristi, od lakog lož ulja do mazuta.

Kvalitet drvnih goriva ima značajan uticaj na konkurentnost prema fosilnim gorivima, pod pretpostavkom iste energetske vrednosti.

Značajne količine ćumura se proizvode u Srbiji. Usled krize na izvoznim tržištima za pelet, ne postoje značajne razlike između cene ne sertifikovanog i sertifikovanog peleta u Srbiji.

NOVO Pregled cena drvnih proizvoda u Hrvatskoj 2016/2017

NOVO Pregled cena drvnih proizvoda u Srbiji 2016/2017

NOVO Pregled cena drvnih proizvoda u Bugarskoj 2016/2017

Pregled cena drvnih proizvoda u Hrvatskoj 2015/2016

Pregled cena drvnih proizvoda u Srbiji 2015/2016

Pregled cena drvnih proizvoda u Bugarskoj 2015/2016