Kalkulator za biomasu

Kalkulator za biomasu je alat za konverziju količina drvnih goriva i energetskih vrijednosti

tona drvne biomase
m3 drva
nasipnih m3 drvne sječke
tona peleta (10% vlage)
prostornih metara ogrjevnog drva

Energetske vrijednosti & gustoće

MJ/kg
kWh/kg
kg/m3
kg/m3