За БИОРЕЗ

Проектът БИОРЕЗ цели въвеждането на иновативната концепция за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) в Сърбия, Хърватска и България на базата на международно сътрудничество с Европейските технологични лидери. ЦЛТБ като регионални центрове ще подпомагат увеличаването на търсенето и предлагането на дървесни биоенергийни продукти на местно ниво.

За БИОРЕЗ


VOB banner