O projektu BioRES

Kroz projekt BioRES uvodi se inovativni koncept sabirno-logističkih centara za biomasu (SLC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj koji se temelji na međunarodnoj suradnji sa tehnološkim predvodnicima iz Europe. SLC-i, kao regionalna središta doprinijeti će povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima.

Presentation and basic facts about BioRES


VOB banner